Styremøter april og mai

Her kommer referatene fra april og juni.

Styremøte april 2016

Styremøte juni 2016

Legg spesielt merke til ekstraordinært årsmøte førstkommende mandag.