Alle som benytter garderober i idrettshaller og gymsaler i Alta kommune skal:

 • Vaske benker, knagger samt andre berøringspunkter og overflater med klut/papir og desinfeksjonsmiddel etter bruk. Kast klut/papir etter bruk.
 • Der toalettet har vært i bruk, er den ansvarlige for økten nødt til å rengjøre dørhåndtak til toalett, armatur, berøringspunkt på såpedispenser, nedtrekksknapp og setet på toalett. Kaste klut/papir etter bruk
 • Forlate garderoben i samme stand som de selv ønsker å finne den.
 • Sørge for at antall personer i garderoben ikke overstiger maks antall som er angitt for garderoben. Minimumsavstand er 1 meter.
 • Hold avstand inn og ut av garderoben, ved omkledning og dusjing.
 • Følge generelle smittevernråd, kommunens retningslinjer og særforbundets koronaregler.

 

Rengjøringen må gjennomføres mellom hvert lag som bruker garderoben.

Alta kommune retningslinjer for bruk av idrettshaller og gymsaler fra 1. september 2020            01.09.20

(Kilde: Tromsø kommune, Folkehelsedirektoratet https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19)

Garderobene er stengt. Skolene blir prioritert ved bruk av garderobene. Derfor vil garderober i utgangspunktet ikke være tilgjengelig for bruk under treningsøkter, dette er for å minimere smittefare. Dersom ditt lag/din forening har behov for garderober kan forespørsel om bruk sendes til aaab@alta.kommune.no. Garderobene må vaskes av idrettslaget/leietaker etter bruk.

 

Idrettslagets/leietakers ansvar

Det må være en ansvarlig for hver økt som gjennomføres. Det er også et krav om at idrettslaget har oversikt over hvem som deltar på de forskjellige øktene. Oversikten skal forenkle smittesporing dersom det forekommer smittetilfeller.

 

Smitteforebyggende tiltak
Det er tatt utgangspunkt i gult tiltaksnivå. Skulle tiltaksnivået endre seg, nasjonalt eller lokalt vil det komme nye retningslinjer.

Tiltaksnivåer for trening innen organisert idrett.

Barn og ungdom (til og med 19 år)

 

Gult nivå

 

1. Ingen syke skal møte

2. God hygiene

• Forsterket renhold

3. Kontaktreduserende tiltak

• Normal kontakt under aktiviteten

• Gruppestørrelse i henhold til nasjonale anbefalinger på inntil 20 personer

• Faste treningsgrupper

 

 

Voksne (fra om med 20 år)

 

1. Ingen syke skal møte

2. God hygiene

• Forsterket renhold

3. Kontaktreduserende tiltak

• Minst 1 meters avstand gjennom hele aktiviteten

• Gruppestørrelse i henhold til nasjonale anbefalinger på inntil 20 personer

 

For toppidretten gjelder egen veiledning fra NIF og eventuelle særforbund.

Ingen syke skal delta

Det viktigste tiltaket for å unngå smitte av covid-19 i idretten er at personer som er syke ikke deltar. Dette betyr at alle om har tegn på luftveisinfeksjon (forkjølelse, hoste, feber, vondt i halsen osv.) må holde seg hjemme til disse plagene har gått over. Også personer som er satt i karantene på grunn av at de har hatt kontakt med noen som har fått påvist covid-19 skal ikke delta i treningen, men må være hjemme.

Idrettslaget har ansvar for:

Sende hjem utøvere som er syk.

 

God hygiene

Helsedirektoratet oppfordrer til at det utføres håndvask og/eller desinfeksjon av hender hyppig, med følgende som et minimum;

 • Unngå å ta deg til ansiktet. Hvis man allikevel må ta seg til ansiktet bør håndhygiene utføres først.
 • Før og etter aktiviteten
 • Ved skifte av aktivitet
 • Før og etter bruk av felles utstyr
 • Etter toalettbesøk
 • Etter hosting/nysing
 • Etter snyting/tørking av snørr

 

Alta kommune har ansvar for:

Alta kommune vil sørge for at det er tilgjengelig såpe og papirhåndkle ved håndvasker og desinfeksjonsmidler ved inngangspartier.

 

Idrettslagene har ansvar for:

Idrettslagene/leietaker må ha antibac tilgjengelig for utøverne.

Forsterket renhold.

Alta kommune har ansvar for:

Alta kommune står for overordnet renhold av idrettshallene. Dette innebærer rengjøring av idrettsgulv, daglig renhold av inngangsparti, fellesarealer og tilgjengelige toaletter. Videre sørger kommunen for at det er utplassert desinfeksjon ved inngangspartiene. Kommunen henger opp informasjonsmateriell fra helsedirektoratet om hygienetiltak i hallene.

 

 

 

 

 

 

 

Idrettslagene har ansvar for: Det forventes at idrettslagene/leietaker avslutter hver økt, og hallen er forlatt, 10 minutter før oppstart av neste økt. Før neste gruppe kommer inn i lokalet skal leietaker gjøre følgende:

 • Der toalettet har vært i bruk, er den ansvarlige for økten nødt til å rengjøre dørhåndtak til toalett, armatur, berøringspunkt på såpedispenser, nedtrekksknapp og setet på toalett. Se eget vedlegg for metode.
 • Dørhåndtak i inngangsparti og andre hyppig berørte overflater må også rengjøres etter hver økt.
 • Ved kamper, også i helgene, må idrettslagene rengjøre kontaktflater og toaletter mellom hver kamp. Idrettslaget må selv stå for utstyr til renhold, se vedlegg.
 • Det stilles krav om at det er en ansvarlig for fellesutstyr for økten, slik at dette kun behandles av en person. Ved bruk av lagerrom er det kun denne ansvarlige som har tilgang. Idrettslaget er selv ansvarlig for renhold av fellesutstyr, etter retningslinjene som fremkommer fra Helsedirektoratet.
 • Ved bruk av felles matter, slagputer eller liknende utstyr som berøres hyppig med hendene/ansiktet anbefales håndvask før og etter bruk. Samt rengjøring av utstyret mellom hver bruker.
 • Idrettslaget må selv stå for utstyr til renhold av fellesutstyr.

Kontaktreduserende tiltak

Idrettslagenes ansvar:

 • Smitterisikoen er lavere utendørs. De deler av aktiviteten som kan gjøres ute bør gjøres ute (for eksempel oppvarming før hallidrett). Ved hard fysisk aktivitet innendørs er det ekstra viktig med god avstand mellom deltakerne gjennom hele aktiviteten.
 • Det forventes at idrettslaget selv legger opp til at hver økt avsluttes og at hallen er forlatt minimum 10 minutter før oppstart av neste økt. Idrettslag/grupper må heller ikke møte opp i idrettshallen/gymsalen før oppsatt treningstid. Den ene gruppa må være ute av bygget, før neste gruppe går inn.
 • Ny gruppe som skal trene skal ikke gå inn i idrettshallen/gymsalen før de som tidligere har trent har forlatt bygget. Om man er tidlig ute så skal man vente utendørs. Dette for å hindre kontakt mellom de forskjellige brukergruppene.
 • Idretter med tett en-til-en-kontakt mellom utøverne, slik som kampsport, bryting, pardans mm., kan gjenoppta treninger så lenge antall treningspartnere begrenses til et fåtall faste partnere.
 • Den generelle anbefalingen om minst 1 meters avstand vil fortsatt gjelde i pauser og før/etter aktivitet uavhengig av tiltaksnivå. En viktig forutsetning for å åpne for tettere kontakt mellom personer innen organisert idrett på gult tiltaksnivå er at man sørger for god oversikt over grupper slik at kontaktsporing er mulig dersom det blir aktuelt.
 • Det er kun tillatt med treningsgrupper med inntil 20 personer. Dette inkluderer utøvere og trenere. Dersom man ønsker å bytte på gruppene anbefales det at dette gjøres etter et opphold i trening, for eksempel etter en helg.
 • Voksne fra og med 20 år må holde minst 1 meters avstand under hele treningsøkten (dette gjelder ikke for toppidretten).

Det forventes at klubbene/foreningene har en egen plan på hvordan ivareta smittevernstiltak.

 

Les mer om kontaktreduserende tiltak https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19/smitteforebyggende-tiltak/redusert-kontakt-mellom-personer

 

Generelt

Spesifikke regler for hver idrett

Alle idrettslagene må i tillegg følge de anbefalinger og retningslinjer som deres særforbund har innført. https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/koronavettregler/

 

 

Informasjonsarbeid

Alta kommunes ansvar:

Alta kommune vil spres informasjon til alle som bruker haller/gymsaler gjennom eposter, hjemmeside, facebook, presse.

 

Idrettslagenes ansvar:

Idrettslaget er ansvarlig for å bevisstgjøre alle trenere, ansvarlige og utøvere om hvilke premisser og retningslinjer som gjelder for aktivitet i hallen.

 

Ansvarlig for økten er også ansvarlig for at alle deltakere, inkludert trener/leder følger retningslinjer for smittevern – Les hele veilederen her https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19/innledning

 

 

Brudd på smittevernstiltak

Dersom det rapporteres om at smittevernstiltakene ikke overholdes vil det kunne medføre at idrettshaller/gymsaler må stenges for bruk etter skoletid.

 

Disse retningslinjene vil revideres fortløpende ved endringer av smittesituasjonen eller ved nye oppdateringer fra Helsedirektoratet eller Folkehelseinstituttet.

Ved spørsmål ta kontakt med:

Aase-Kristin H. Abrahamsen, aaab@alta.kommune.no, 78 45 53 82/419 04 276

Lenker:

Helsedirektoratets veileder for idrettsaktivitet:

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19

Norges idrettsforbund anbefalinger:

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/NIFs-anbefaling-til-utovelse-av-idrettsaktivitet/

Vedlegg 1:

 

 

Metode for vask av toaletter og hyppig berørte kontaktpunkt

 

Det forventes at idrettslag/foreninger som benytter seg av kommunens idrettsanlegg vasker toalett,

og hyppige berørte kontaktpunkt. Idrettslaget/foreningen må selv stå for utstyr til vask.

 

Det anbefales bruk av ferdigblandet Zalo, eller Klorin-spray ved vask. Eller tilsvarende midler.

 

Følgende metode brukes for å vaske toaletter;

 

 1. Vask dørhåndtak på utside av døren
 2. Vask dørhåndtak på innside av døren

Snu klut

 1. Vask av berøringspunkt på såpedispenser
 2. Vask av armatur/kran

Snu klut før;

 1. Vask av nedtrekksnapp
 2. Vask av håndtak på dobørste (om brukt)
 3. Vask av dosete/ring

Kast brukt klut

 1. Desinfiser hender etter vaske