Spilleflate:

100 m x 64 m

Lys:

Metallhalogen 14stk 2000w, dekning min 100lux

Kunstgress:

PST, Slide Max pro 40 med underlagspad

Innfyll:

Sand og SBR

Starten

Planleggingen av fotballbanen ble påbegynt høsten 2017 og ble ferdigstilt klar til bruk høsten 2019. Det ble opprettet en egen byggekomite som bistod med planleggingen og gjennomføringen av byggingen av RYT-banen. Prosjektet ble vedtatt på årsmøtet 2019 der det fikk sin godkjenning til byggestart. I opprinnelig terreng var det 8m høydeforskjell diagonalt på banen, så Rambøll Alta har bistått med prosjekteringen og beregninger. Grunnarbeidet ble lagt ut på anbud der Roy Yngve Thomassen AS var rimeligste tilbyder.

De startet opp med grunnarbeidet august 2019, og det var klart til leggingen av gresset i begynnelsen av September. Gresset ble levert av PST AS, og det ble valgt et slitesterkt gress for bredde idrett med støtdempende padding under, ettersom Nerskogen IL i all hovedsak driver med bredde idrett for barn og ungdom. Flomlys anlegget ble levert av Thorn og er av typen metall halogen og gjør at banen kan brukes langt utover høsten. Det har lenge vært snakk om å forby gummi granulat som innfyll. Det kom ikke noe godt alternativ, så vi har gjort tiltak for å holde granulatet inne på bane området.

Dette var et kostbart prosjekt for en liten og ung breddeklubb som Nerskogen IL, så det måtte jobbes med å få inn ekstra penger for prosjektet. Bane navnet ble solgt til Roy Yngve Thomassen AS med en varighet på 10år, derav RYT-banen. Videre ble en fotballbane delt opp i blokker som ble solgt til bedrifter i Alta. Her var det en overveldende respons, og våre lokale bedrifter har bidratt med over 500 000kr til sammen. Det er montert opp et skilt ved banen som viser en oversikt over andelene som er solgt. Private personer har også bidratt med en betydelig sum som er gjenspeilet på skilt som er montert på gjerdet.
En annen viktig økonomisk aktør for et slikt prosjekt er Sparebank 1 Nord-Norge og deres fond «Samfunnsløftet». Der ble dette prosjektet tildelt hele 800 000kr.

For å finansiere driften har vi solgt reklameplass rundt banen til bedrifter. Takket være denne støtten klarer vi å drifte banen uten å belaste idrettslaget noe mere etter byggingen.

Vi skal være glade vi bor i Alta med så stor giverglede fra lokale bedrifter, og så stor dugnadsinnsats som gjør at slike prosjekter kan realiseres.

Nerskogen IL takker for alle bidrag.