Styremøte november 2016

Her kan dere lese referat fra styremøte i November. Legg spesielt merke til alle verv som er på valg 2017.

Kanskje DU har lyst å bidra til klubbens videre vekst?

styremote-november