Styremøte november 2016

Her kan dere lese referat fra styremøte i November. Legg spesielt merke til alle verv som er på valg 2017. Kanskje DU har lyst å bidra til klubbens videre vekst? styremote-november

Styremøter april og mai

Her kommer referatene fra april og juni. Styremøte april 2016 Styremøte juni 2016 Legg spesielt merke til ekstraordinært årsmøte førstkommende mandag.